Bernie Beikes

Enthousiaste leidinggevende (WO Bedrijfskunde en Lean Black Belt) die met zijn brede ervaring ingezet kan worden op vele functies met een bedrijfsvoerings- en/of verbetercomponent. Denkt (en doet!) over afdelingen en organisaties heen (klant- en ketengericht). Blijft logisch en consequent handelen onder druk. 

Teamgerichte manager die medewerkers richting en ruimte geeft en met veel enthousiasme en humor mensen meeneemt. Coachende stijl van leidinggeven met focus op kwaliteiten en mogelijkheden (‘kan wel, als…’). 

Ruime ervaring bij gemeenten (o.a. Sociaal Domein), en ook in industriële omgevingen, bij corporaties en in de zorg.

Heldere visie op organisatie-verbetering en processturing. Geeft – met Lean als katalysator – resultaatgericht invulling aan bezuinigings-/ verbeteropdrachten (soms meer doen met dezelfde middelen, vaak hetzelfde doen met minder middelen). 

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten: 

Teammanager a.i. / programma-manager Werk Lean bij een grote gemeente (2016-2019). Gestart als teammanager/lid MT met het aansturen en verbeteren van de afdeling Administratie; daarna programma opgezet en uitgevoerd voor het uitrollen van dezelfde systematiek bij de andere 6 afdelingen van deze directie. Opleiden leidinggevenden, greenbelts en medewerkers. Verbeterroutines m.b.v. dagstartborden en verbetergroepen. Resultaten: ambitie MT vormgegeven in directieplan, mensen opgeleid, kerninstrumenten ingevoerd, processen verbeterd, gedragsverandering m.b.v. verbeterroutines. Laatste maanden focus op borging en overdracht. 

Start-up Continu Verbeteren bij een Belgisch productiebedrijf (2018-2019). Onderdeel van een wereldwijd Amerikaans concern. Focus op lokale verbeteringen in logistiek en productie. Voertaal: Engels

Sr. Lean Practitioner bij een Nederlandse divisie van een internationale afvalverwerker (2015-2016). als Nederlandse leanexpert toegevoegd aan een internationaal verbeterteam (voor het overbruggen van taalbarrières en cultuurverschillen).  Introduceren en invoeren van LEAN-systematiek voor het verbeteren van operationele processen in de Afvalverwerking/Recycling. Resultaten: minder gedoe, betere communicatie en verbeterde operationele resultaten. Voertaal: Engels

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd vanuit een goede samenwerking met LeanENT in Apeldoorn (NL) en Unipart Expert Practices in Oxford (UK).