Buro Beikes

Voor het slagvaardig organiseren van vraagstukken op de raakvlakken tussen klant en organisatie.

Met een heldere VISIE op effectieve organisatie-verbetering en processturing.

Altijd SAMEN met de mensen: de werkers in het proces, de leiders in de organisatie en de verbeteraars. Altijd vanuit een ambitie om vooruit te gaan: de RICHTING is verbindend en energie-gevend.

Met de LEAN-filosofie als krachtige katalysator voor ongelofelijk effectief verbeteren. Voor blije klanten, blije medewerkers EN blije organisaties.

In de Zorg/Jeugdzorg, Industrie/Recycling, Onderwijs, Woningbouw/Bouw en bij Gemeenten/Overheid/Waterschappen. Bewust niet in 1 sector; want oplossingen uit de ene sector kunnen inspireren tot prachtige resultaten in andere sectoren.

Vooral door te DOEN. Kort cyclisch en hoogfrequent, om aan te zetten tot actie. Niet zonder gedoe, want daar moet je doorheen. Leidend tot eigenaarschap bij de juiste mensen en tot motivatie voor het zetten van vervolgstappen.

En altijd met ENTHOUSIASME!

Vrolijke groet,

Bernie