Leren in plaats van managen

Freddy & Michael Ballé over leren (en teamwork) in De Lean Manager:

Managers moeten leraren zijn.

Lean is een kwestie van op twee benen steunen: het ene been is het verbeteren en goedkoper maken van de stroom van goede onderdelen, en het andere is mensen betrekken en ontwikkelen. Als je maar op één been voort hinkt, val je vroeg op laat plat op je gezicht.

Over leren binnen de Lean-traditie bestaat een impliciete theorie: 

  1. Je leert door te doen
  2. Je leert beter in een team
  3. Teams leren als ze samen problemen proberen op te lossen.

We leren van elkaars invalshoeken terwijl we naar een gemeenschappelijke oplossing zoeken. Teamwork draait om het ontwikkelen van individuele competentie, omdat de kneep hem zit in het combineren van die drie. Individuen leren door onderdeel te zijn van een team dat problemen leert op te lossen door steeds maar te blijven proberen.

Het streven is om ‘T-mensen’ te kweken. De horizontale balk van de T staat voor het ontwikkelen van het zicht van mensen op het hele proces dat zich om hen heen afspeelt. De verticale balk van de T staat voor het ontwikkelen van expertise op hun eigen specialistische gebied. Zie het als de T van team. 

Een voorsprong ontstaat niet dankzij een oplossing van één briljant individu die kan worden geknipt en geplakt. Zij is het gevolg van de cumulatieve, gemeenschappelijke ervaring van alle medewerkers met het werken met apparatuur en processen. Probeer dat maar eens in te halen!

Zo’n cultuur te ontwikkelen betekent voor De Lean Manager dat hij een voortdurende dialoog op gang moet houden over probleemoplossing en verbetering op alle niveaus. Dat is de enige juiste management-methode.

Leren in plaats van managen, daar komt het op neer.