Lean tools zijn NIET om ‘het proces te verbeteren’

Jeffrey Liker in het voorwoord van De Lean Manager:

De mensen die het werk doen, moeten het werk verbeteren.

Er zijn tools, maar dat zijn geen tools om ‘het proces te verbeteren’. Het zijn tools om problemen zichtbaar te maken en mensen te helpen nadenken over oplossingen voor die problemen. Het zijn tools om een norm mee vast te stellen en de afwijking van die norm zichtbaar te maken voor de medewerkers.

Vervolgens moeten die medewerkers vaardigheden ontwikkelen om de kernoorzaken op te sporen en de echte problemen op te lossen. Elke oplossing is een experiment dat de helft van de tijd goed uitpakt.

Als tools de mensen die het werk doen niet anders over hun eigen processen leert denken, zijn ze waardeloos.

Leiders die niet weten hoe ze tools moeten gebruiken om de creativiteit en de motivatie van mensen te ontketenen, zijn geen leiders – die begeleiden puur een bureaucratisch proces. Dan verliest het zijn vermogen om mensen te helpen ‘zien’.